Tipuri de palnii în functie de utilizări:
– palnii de filtrare: utilizate la filtrarea precipitatelor;
– palnii pentru transvazarea lichidelor;
– palnii de separare: utilizate pentru separarea lichidelor nemiscibile cu densităti diferite;
– palnii de picurare: utilizate pentru picurarea unor cantități de lichid în baloane de reactie.

Formular de contact