distribuitor autorizat
merck

Principalele reglementari din domeniu:Ne puteti contacta pentru a primi informatii din domeniul produselor chimice si pentru laboratoare Bibliografie: 1. Organizarea si Administrarea Domeniului Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.200 din 9/11/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr.451 din 18/07/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr.324 din 10/11/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Hotărârea Guvernului nr.707 din 03/07/2002 privind organizarea şi Funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase Legea nr.360 din 02l09l2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr.263 din 05/10/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2003 Ordin MEC nr.253 din 03/04/2006 pentru aprobarea unor nomenclatoare de lucrări şi servicii pe care Ie prestează ANSPCP în regim de tarifare 2. Clasificarea şi Etichetara substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.200 din 9/11/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr.451 din 18/07/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr.324 din 10/11/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase > Substanţe Hotărârea Guvernului nr.490 din 16/05/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Hotărârea Guvernului nr.199 din 09/02/2006 privind modificarea şi completarea HG nr.490/2002 > Preparate Hotărârea Guvernului nr.92 din 23/01/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase Ordin MIR nr.227 din 13/06/2002 privind Inventarul european al Substanţelor existente puse pe piaţă - EINECS Ordin MIR nr.608 din 04/12/2002 privind aprobarea Listei europene a Substanţelor chimice notificate – ELINCS 3. Ambalarea substantelor şi preparatelor chimice periculoase. Clasificarea, etichetarea şi expediţia substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, precum şi condiţiile de realizare şi omologare a ambalajelor şi recipientelor conform prevederilor Acordului european privind transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.). Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.200 din 9/11/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr.451 din 18/07/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Legea nr.324 din 10/11/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Ordin MEC nr.128 din 04/03/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Hotărârea Guvernului nr.490 din 16/05/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Hotărârea Guvernului nr.199 din 09/02/2006 privind modificarea şi completarea HG nr.490/2002 Hotărârea Guvernului nr.92 din 23/01/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase Ordonanţa nr.77 din 25/08/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a), 14(1) şi 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993 Legea nr.31 din 18/05/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 Hotărârea Guvernului nr.1374 din 20/12/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994 Hotărârea Guvernului nr.258 din 26/02/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1374/2000 privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor A.D.R. Ordin MEC nr.610 din 26/10/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase Ordin MIR nr.272 din 04/09/2001 privind unele măsuri de aplicare etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase 4. Fişa Tehnică de Securitate. Hotărârea Guvernului nr.92 din 23/01/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase 5. Notificarea Substanţelor Chimice Noi. Evaluarea riscului pentru om şi mediu. Hotărârea Guvernului nr.1300 din 20/11/2002 privind notificarea Substanţelor chimice Hotărârea Guvernului nr.693 din 05/05/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice Ordin MEC nr.26 din 14/07/2003 privind unele măsuri pregătitoare pentru organizarea activităţilor aferente notificării substanţelor chimice Ordin MIR nr.608 din 04/12/2002 privind aprobarea Listei europene a Substanţelor chimice notificate – ELINCS > Evaluarea Riscului Substanţelor Chimice Noi Hotărârea Guvernului nr.2167 din 30/11/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu alesubstanţelor notificate a Hotărârea Guvernului nr.1739 din 21/10/2004 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase 6. Buna Practică de Laborator. Hotărârea Guvernului nr.63 din 24/01/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice Hotărârea Guvernului nr.266 din 22/02/2006 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 63/2002 0rdin MIR nr.117 din 19/04/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator 7. Restricţionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Hotărârea Guvernului nr.347 din 27/03/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase Hotărârea Guvernului nr.932 din 10/06/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase Hotărârea Guvernului nr.646 din 07/07/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase Hotărârea Guvernului nr.992 din 25/08/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamenetele electrice şi electronice 8. Baza de Date pentru substanţe, ca atare, în preparate sau în articole. Ordin MEC nr.552 din 29/09/2005 Ordin MMGA nr.1001 din 18/10/2005 privind procedurile de raportare, de către agenţii economici a datelor şi informaţiile referitoare la substanţele şi preparatele chimice

Informatie 1
Informatie 2
Informatie 3
Informatie 4
Informatie 5